News

Правата на децата в контекста на миграцията.

19.06.2020

Серията “Анализи и препоръки” (Policy Briefs) е насочена към заинтересовани лица и партньори сред институциите и неправителствения сектор, и цели да привлече вниманието към важни въпроси в областта на миграционно-бежанските политики. Публикуваният по-долу анализ е първият от предвидени общо шест такива, изготвени с подкрепата на Фонд Активни граждани по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”.

 

Голяма част от пристигащите в Европа бежанци и мигранти са деца. Много от тях са непридружени, което означава, че пътуват без семействата си или отговорен възрастен. Този анализ разглежда значими развития на национално ниво във връзка с грижата и закрилата на всички деца в контекста на миграцията. Позовава се на препоръките на Европейската комисия по тази тема  от април 2017г., за да очертае приоритетните сфери на действие за България: идентификация, условия за прием, представителство, достъп до процедура и права и трайни решения и интеграция. Анализът обръща специално внимание на оценката на най-добрия интерес на децата бежанци и мигранти, както и на риска те да бъдат задържани. Цитирани са добри практики и препоръки на международни организации като насоки за развитие на системата за закрила на децата бежанци и мигранти в България.

Целият анализ прочетете тук.