• Солидарност с Давид

  29 годишно момче от Армения, пристигнало на 3 годишна възраст в България, лишено от свобода, за да бъде изгонено от единствената родина, която познава и обича

  See more

 • Обръщение на адв. Диана Радославова

  10 години Център за правна помощ - Глас в България

  See more

 • More than 80 experts gathered the conference Migration and Human Security in Post-Crisis Bulgaria

  The conference co-orginezd by Center for legal Aid Voice in Bulgaria and CERMES, NBU and held on the 1st of March 2018 was the first public event to address migration during the period, which Bulgaria holds the presidency of the Council of of the European

  See more

News

Продължаваме да следим историята на Давид, освободен от Бусманци на 27 Март / 30.03.2019

На 27 март, след 17 дни имиграционно задържане за установяване на самоличност, Давид бе освободен от имиграционен център Бусманци. Сега вече той лично може да разкаже своята исория и да бъде глас за други като него. Чуйте лично интервю с Давид тук.

29 годишно момче от Армения, пристигнало на 3 годишна възраст в България, лишено от свобода, за да бъде изгонено от единствената родина, която познава и обича / 27.03.2019

Давид Акопян, на когото от ЦПП-Глас в България се опитваме да помогнем, е вече 3-та седмица лишен от свобода в имиграционен център Бусманци. Правото на свобода е основно човешко право, което не може така лесно да бъде потъпквано. А Давид е на 29 годи

Events

Monday 04 March 2019

Film screening "Welcome to Vermont: four stories of resettled identity"

Time: 19:00 PM
Venue: G8 Gladston 8 str.

Center for Legal Aid "Voice in Bulgaria" has the pleasure to host a screening of the documentary film “Welcome to Vermont: four stories of resettled identity”. The screening will be followed by a discussion and cocktail with the film director Mira Niagolova.


About the documentary:
“Welcome to Vermont: four stories of resettled identity”, a 65-minute documentary, offers a nuanced view of lives of forcibly displaced people once they have achieved their ultimate desire to resettle in the US and “live the American dream.” In four vignettes, it takes us inside the daily lives of four families from Bosnia, Somalia, Iraq, and Rwanda who have recently resettled in Vermont, one of the smallest and most homogeneous states in the country. The documentary raises questions about identity, assimilation, and diversity and explores how the adaptation process differs from one ethnic group to another, from one individual to the next.

'Welcome to Vermont' is an intimate portrait of communities grappling to re-frame their identities as they strive to build their lives in America. By sharing the stories featured in the film, 'Welcome to Vermont' aims to engage the general public, educators, and students in a humanistic dialogue about diversity and tolerance.

Facebook event

Wednesday 28 November 2018

Силата на общността: холистични подходи към алтернативите на задържане

Time: 09:00 AM
Venue: Project Lab

Център за правна помощ – Глас в България и Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) ще представят резултатите и изводите от двугодишната си работа с мигранти с несигурен статус в България по метода “case management” в рамките на проекта “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността“, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ).

Холистичният подход към работата с граждани на трети страни, с издадена заповед за връщане и в риск да бъдат задържани в център от затворен тип, води до подобряване на общото състояние на човека във всеки един случай, както и до повишена ангажираност с имиграционните процедури, по-голямо доверие в българските институции и намаляване на риска от укриване, установи екипът на проекта. От друга страна, множество предизвикателства, между които липсата на законови пътеки за уреждане на статута и затруднен достъп до базисни услуги, включително за крайно уязвими мигранти с несигурен статус, затрудняват стабилизирането в общността и изискват общи бъдещи усилия както на институциите, така и на организациите, работещи с бежанци и мигранти, и на различните общности. 

Задължителна регистрация: https://goo.gl/forms/UryiXu5qSjQmxMXJ3

See more

Stories from the field

The Story of Lyouba and her business with social impact in Bulgaria / 18.12.2018

How one woman returns to Bulgaria and succeeds to start a responsible business that supports cultural heritage preservation, gives work to local artisans and supports vulnerable migrant women